Contas económicas anuais


Táboa de correspondencias: Sectores característicos da economía galega e ramas de actividade das Contas Económicas de Galicia

  Ramas de actividade
Cadea forestal-madeira R02, R16, R17, R31
Fabricación de vehículos e compoñentes R29
Sector da pesca R03, R10B
Ramas características do sector cultural R18, R58, R59_60, R73, R90_93M, R90_93NM
Sector do transporte e da loxística R49, R50_51, R52, R53

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 2000-2015
30-11-2017
Compartir: