Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Niveis Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201920202020/I2020/II2020/III2020/IV2021/I
Total
      Total 1.016.347 934.604 989.143 792.497 976.563 980.212 982.065
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 73.378 73.664 74.200 72.501 73.488 74.467 73.757
         Industria 148.275 137.238 146.261 116.553 142.481 143.657 143.595
            Industria manufactureira 133.281 122.800 131.083 103.464 128.596 128.058 128.059
         Construción 76.524 67.876 72.337 55.421 71.201 72.543 74.055
         Ramas dos servizos 718.170 655.826 696.345 548.022 689.392 689.545 690.659
            Comercio, transporte e hostalería 284.018 240.603 269.404 174.667 261.874 256.468 253.226
            Información e comunicacións 19.943 20.080 20.251 19.314 20.347 20.408 20.472
            Actividades financeiras e de seguros 16.671 16.558 15.983 15.834 17.411 17.004 17.619
            Actividades inmobiliarias 7.622 7.329 7.686 6.207 7.685 7.737 7.938
            Actividades profesionais 103.994 98.543 101.658 88.562 101.156 102.797 104.680
            Administración pública, sanidade e educación 210.427 204.878 209.430 185.945 210.181 213.956 214.264
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 75.496 67.835 71.933 57.493 70.739 71.175 72.460
         Servizos non de mercado 160.366 160.841 161.128 155.103 162.998 164.134 165.196
Asalariados
      Total 863.028 798.775 846.729 686.296 830.275 831.800 829.361
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 32.196 34.160 34.867 33.119 34.972 33.682 33.724
         Industria 143.626 133.275 141.572 114.497 138.079 138.949 139.195
            Industria manufactureira 128.923 119.051 127.002 101.398 123.289 124.515 124.748
         Construción 63.297 57.205 60.205 50.207 58.746 59.662 60.808
         Ramas dos servizos 623.910 574.135 610.085 488.473 598.477 599.506 595.634
            Comercio, transporte e hostalería 235.959 199.518 227.631 143.975 215.444 211.024 205.676
            Información e comunicacións 18.703 18.776 18.908 18.252 18.968 18.977 18.941
            Actividades financeiras e de seguros 13.367 13.643 12.721 13.253 14.339 14.258 14.198
            Actividades inmobiliarias 6.734 6.510 6.706 5.869 6.740 6.725 6.794
            Actividades profesionais 87.832 82.929 85.666 74.864 84.316 86.870 87.952
            Administración pública, sanidade e educación 204.373 200.045 203.369 184.370 204.847 207.592 207.768
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 56.941 52.714 55.083 47.890 53.823 54.060 54.306
         Servizos non de mercado 160.366 160.841 161.128 155.103 162.998 164.134 165.196

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais.Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos do ano 2018 son provisionais. Os datos dos anos 2019 e 2020 son avance.
28-05-2021
Compartir: