Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Variación interanual Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201920202020/I2020/II2020/III2020/IV2021/I
Total
      Total 1,0 -8,0 -2,2 -22,2 -4,1 -3,6 -0,7
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca -1,0 0,4 2,7 -2,8 -0,2 1,9 -0,6
         Industria 1,1 -7,4 -1,2 -21,4 -3,8 -3,4 -1,8
            Industria manufactureira 1,1 -7,9 -1,7 -22,4 -3,6 -3,7 -2,3
         Construción 2,9 -11,3 -6,2 -28,2 -6,9 -3,7 2,4
         Ramas dos servizos 1,0 -8,7 -2,5 -23,8 -4,2 -4,2 -0,8
            Comercio, transporte e hostalería 0,0 -15,3 -4,6 -38,5 -8,1 -9,9 -6,0
            Información e comunicacións 4,2 0,7 2,8 -3,1 1,6 1,5 1,1
            Actividades financeiras e de seguros -1,4 -0,7 -5,6 -7,3 7,8 3,0 10,2
            Actividades inmobiliarias 1,0 -3,8 1,7 -18,7 0,6 1,0 3,3
            Actividades profesionais 1,5 -5,2 -2,2 -15,2 -2,9 -0,6 3,0
            Administración pública, sanidade e educación 1,2 -2,6 0,2 -11,8 -0,5 1,5 2,3
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,4 -10,1 -3,5 -23,8 -6,4 -6,8 0,7
         Servizos non de mercado 0,3 0,3 0,7 -3,3 1,6 2,2 2,5
Asalariados
      Total 1,6 -7,4 -1,2 -20,7 -4,1 -3,7 -2,1
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 2,4 6,1 14,2 2,6 7,8 0,5 -3,3
         Industria 2,0 -7,2 -1,1 -20,3 -3,8 -3,6 -1,7
            Industria manufactureira 2,0 -7,7 -1,2 -21,3 -4,3 -3,8 -1,8
         Construción 4,7 -9,6 -5,3 -21,4 -7,4 -4,3 1,0
         Ramas dos servizos 1,1 -8,0 -1,6 -21,9 -4,4 -3,9 -2,4
            Comercio, transporte e hostalería 1,2 -15,4 -2,8 -39,2 -9,3 -10,4 -9,6
            Información e comunicacións 3,4 0,4 2,0 -2,2 1,1 0,7 0,2
            Actividades financeiras e de seguros -2,5 2,1 -5,5 -2,5 9,8 6,8 11,6
            Actividades inmobiliarias -0,7 -3,3 -0,1 -13,2 -0,1 0,0 1,3
            Actividades profesionais 1,1 -5,6 -1,6 -15,0 -4,6 -1,1 2,7
            Administración pública, sanidade e educación 1,2 -2,1 0,1 -9,9 0,0 1,4 2,2
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 1,0 -7,4 -3,0 -16,1 -5,3 -5,3 -1,4
         Servizos non de mercado 0,3 0,3 0,7 -3,3 1,6 2,2 2,5

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais.Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos do ano 2018 son provisionais. Os datos dos anos 2019 e 2020 son avance.
28-05-2021
Compartir: