Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  201920202020/I2020/II2020/III2020/IV2021/I
PIBpm 2,8 -8,2 -3,7 -18,7 -4,8 -5,6 -1,6
   Demanda              
      Gasto en consumo final 3,3 -6,7 -2,4 -17,3 -2,0 -5,2 -3,2
         Gasto dos fogares e ISFLSF 3,0 -11,0 -5,6 -24,1 -4,2 -10,2 -5,6
         Gastos das AA.PP. 4,1 6,1 7,1 2,7 4,8 10,1 3,3
      Formación bruta de capital 2,9 -14,3 -10,0 -28,1 -10,0 -8,7 -3,5
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 3,2 -8,0 -3,8 -19,2 -3,3 -5,8 -3,2
      Exportación de bens e servizos 1,5 -6,9 -1,6 -27,5 2,0 -1,6 7,6
      Importación de bens e servizos 2,2 -6,6 -1,8 -28,5 5,0 -1,9 4,5
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca -0,3 0,0 2,2 -0,1 -1,1 -0,8 -2,7
      VEB. Industria -1,6 -10,1 -5,8 -23,7 -6,2 -4,7 2,9
         VEB. Industria manufactureira 1,0 -10,1 -2,4 -29,6 -4,5 -3,7 0,1
      VEB. Construción 7,4 -9,8 -7,6 -17,5 -6,5 -7,4 -1,0
      VEB. Servizos 3,9 -6,6 -2,3 -15,7 -3,4 -5,0 -1,7
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 4,3 -18,7 -9,7 -36,7 -12,1 -16,3 -11,0
         VEB. Información e comunicacións 0,7 0,2 4,1 -2,1 -0,5 -0,8 -4,2
         VEB. Actividades financeiras e de seguros -0,7 3,5 9,3 0,9 2,8 1,0 4,9
         VEB. Actividades inmobiliarias 2,3 0,4 1,1 0,6 0,1 -0,1 -0,1
         VEB. Actividades profesionais 4,9 -7,8 -6,8 -20,8 -1,1 -2,7 2,6
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 5,8 4,2 4,8 3,2 3,9 4,9 5,1
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 1,7 -17,0 -9,4 -41,0 -7,1 -10,5 -0,9
      Impostos netos sobre os produtos 2,2 -18,2 -8,5 -39,5 -12,2 -12,6 -9,0
      VEB. Servizos non de mercado 5,4 4,3 4,6 3,2 4,1 5,2 5,1
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) 3,3 -4,3 -1,5 -14,5 -1,3 0,2 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 2,5 -9,9 -4,5 -18,7 -6,6 -9,8 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 2,1 -17,6 -8,8 -37,1 -11,9 -12,7 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos do ano 2018 son provisionais. Os datos dos anos 2019 e 2020 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

28-05-2021
Compartir: