Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Estrutura Espazo=Galicia
  201920202020/I2020/II2020/III2020/IV2021/I
PIBpm 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   Demanda              
      Gasto en consumo final 83,1 84,4 83,7 84,3 85,5 84,2 82,4
         Gasto dos fogares e ISFLSF 62,5 60,5 60,9 57,9 62,6 60,3 58,5
         Gastos das AA.PP. 20,7 23,9 22,8 26,4 22,9 23,9 23,9
      Formación bruta de capital 16,7 15,6 16,3 15,0 15,6 15,5 15,9
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 99,8 100,0 100,0 99,3 101,1 99,7 98,3
      Exportación de bens e servizos 51,4 52,1 52,2 44,0 55,0 56,0 57,0
      Importación de bens e servizos 51,2 52,1 52,1 43,3 56,1 55,7 55,4
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 4,5 4,9 4,7 5,5 4,7 4,8 4,7
      VEB. Industria 16,3 15,9 16,2 15,2 15,9 16,3 16,9
         VEB. Industria manufactureira 11,5 11,3 11,6 10,0 11,6 11,8 11,8
      VEB. Construción 6,9 6,7 6,5 7,0 6,8 6,7 6,6
      VEB. Servizos 63,0 64,1 63,4 65,3 63,9 63,8 63,4
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 21,2 18,7 19,8 16,5 19,6 18,8 17,9
         VEB. Información e comunicacións 2,5 2,8 2,7 3,1 2,6 2,7 2,6
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 3,1 3,5 3,6 3,8 3,4 3,3 3,9
         VEB. Actividades inmobiliarias 9,8 10,7 10,2 12,1 10,3 10,4 10,4
         VEB. Actividades profesionais 5,7 5,7 5,5 5,5 5,9 5,9 5,7
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 17,0 19,3 18,2 21,6 18,6 19,2 19,4
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,7 3,3 3,4 2,7 3,6 3,5 3,5
      Impostos netos sobre os produtos 9,4 8,4 9,1 7,0 8,6 8,5 8,4
      VEB. Servizos non de mercado 14,6 16,6 15,6 18,5 16,0 16,5 16,6
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) 44,1 46,0 44,4 46,4 46,1 47,2 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 46,0 45,1 46,1 45,9 44,7 43,8 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 9,9 8,9 9,5 7,6 9,2 9,0 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos do ano 2018 son provisionais. Os datos dos anos 2019 e 2020 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

28-05-2021
Compartir: