Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2015=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  201920202020/I2020/II2020/III2020/IV2021/I
PIBpm 110,66 100,80 105,79 90,58 104,20 102,64 102,68
   Demanda              
      Gasto en consumo final 107,93 99,98 102,68 88,52 105,53 103,18 99,13
         Gasto dos fogares e ISFLSF 108,02 95,81 99,88 81,47 103,31 98,56 93,92
         Gastos das AA.PP. 107,66 112,54 111,14 109,74 112,22 117,08 114,77
      Formación bruta de capital 117,04 101,64 107,78 88,01 105,26 105,52 106,75
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 109,37 100,25 103,50 88,45 105,51 103,56 100,32
      Exportación de bens e servizos 113,88 107,32 113,28 83,74 116,04 116,22 118,66
      Importación de bens e servizos 111,33 106,16 108,64 79,70 118,45 117,84 113,70
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 97,47 94,23 95,73 95,79 94,22 91,18 92,73
      VEB. Industria 117,21 107,14 114,40 91,14 111,02 111,99 115,77
         VEB. Industria manufactureira 114,83 103,84 111,25 81,18 111,38 111,56 111,87
      VEB. Construción 117,09 102,36 108,77 91,47 105,97 103,24 101,93
      VEB. Servizos 110,23 101,32 105,63 91,31 105,09 103,24 102,07
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 112,80 90,85 101,80 70,29 98,22 93,08 89,39
         VEB. Información e comunicacións 129,43 129,30 136,30 119,19 130,89 130,83 130,78
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 111,21 110,75 106,99 112,43 111,14 112,44 110,77
         VEB. Actividades inmobiliarias 104,82 104,51 104,88 104,55 104,33 104,27 104,42
         VEB. Actividades profesionais 113,21 102,64 105,29 87,59 110,24 107,45 105,70
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 108,62 110,30 109,84 109,91 110,13 111,32 112,83
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 101,06 82,91 91,26 58,02 92,56 89,78 90,04
      Impostos netos sobre os produtos 105,79 89,94 96,30 81,78 92,28 89,39 90,65
      VEB. Servizos non de mercado 106,69 108,62 108,00 108,10 108,65 109,72 110,36

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos do ano 2018 son provisionais. Os datos dos anos 2019 e 2020 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

28-05-2021
Compartir: