Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2015=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  201920202020/I2020/II2020/III2020/IV2021/I
PIBpm 1,8 -8,9 -3,8 -18,0 -6,2 -7,6 -2,9
   Demanda              
      Gasto en consumo final 2,0 -7,4 -3,6 -17,9 -2,7 -5,4 -3,5
         Gasto dos fogares e ISFLSF 2,1 -11,3 -6,5 -24,1 -4,6 -10,1 -6,0
         Gastos das AA.PP. 1,8 4,5 5,4 0,7 3,0 9,2 3,3
      Formación bruta de capital 1,8 -13,2 -9,8 -25,6 -9,7 -7,3 -1,0
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 2,0 -8,3 -4,6 -19,2 -3,9 -5,7 -3,1
      Exportación de bens e servizos 0,2 -5,8 -0,1 -23,8 1,5 -1,4 4,8
      Importación de bens e servizos 0,6 -4,6 -1,6 -26,1 6,0 2,2 4,7
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca -0,2 -3,3 -1,8 -1,0 -3,5 -6,9 -3,1
      VEB. Industria -1,4 -8,6 -1,7 -21,8 -5,4 -5,5 1,2
         VEB. Industria manufactureira 0,6 -9,6 -2,1 -29,1 -4,0 -3,2 0,6
      VEB. Construción 3,4 -12,6 -6,8 -22,2 -10,2 -11,1 -6,3
      VEB. Servizos 2,7 -8,1 -3,5 -17,1 -5,1 -6,7 -3,4
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 3,6 -19,5 -9,1 -37,7 -13,7 -17,3 -12,2
         VEB. Información e comunicacións 0,5 -0,1 7,1 -7,1 -0,1 -0,2 -4,1
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 1,3 -0,4 -3,1 1,0 0,3 0,2 3,5
         VEB. Actividades inmobiliarias 1,2 -0,3 0,4 -0,2 -0,6 -0,8 -0,4
         VEB. Actividades profesionais 4,1 -9,3 -6,0 -22,1 -3,3 -6,0 0,4
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 3,0 1,6 2,7 1,2 0,9 1,4 2,7
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 0,4 -18,0 -9,5 -42,7 -8,4 -11,2 -1,3
      Impostos netos sobre os produtos 1,2 -15,0 -10,1 -22,9 -12,1 -14,9 -5,9
      VEB. Servizos non de mercado 2,7 1,8 2,6 1,1 1,5 2,1 2,2

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos do ano 2018 son provisionais. Os datos dos anos 2019 e 2020 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

28-05-2021
Compartir: