Conta satélite de produción doméstica


Contas de produción e explotación do sector fogares por funcións. Ano 2010

Espazo=Galicia
  Total NON SECProporcionar aloxamentoProporcionar comidaProporcionar roupaProporcionar coidados e educaciónTraballo voluntario
Miles de euros
      Produción 37.311.721 10.811.160 15.464.952 3.410.890 5.927.611 1.697.108
      Consumos intermedios 8.662.456 2.352.223 5.389.697 236.169 571.805 112.562
      Valor engadido bruto 28.649.265 8.458.937 10.075.255 3.174.721 5.355.806 1.584.546
      Impostos netos sobre a produción 0 0 0 0 0 0
      Remuneración de Asalariados 27.293.003 7.677.600 9.811.533 3.108.180 5.171.409 1.524.281
      Excedente de explotación bruto/ Renda mixta bruta 1.356.262 781.338 263.719 66.541 184.398 60.266
Estrutura porcentual
      Produción 100% 29,0% 41,4% 9,1% 15,9% 4,5%
      Consumos intermedios 100% 27,2% 62,2% 2,7% 6,6% 1,3%
      Valor engadido bruto 100% 29,5% 35,2% 11,1% 18,7% 5,5%
      Impostos netos sobre a produción 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      Remuneración de Asalariados 100% 28,1% 35,9% 11,4% 18,9% 5,6%
      Excedente de explotación bruto/ Renda mixta bruta 100% 57,6% 19,4% 4,9% 13,6% 4,4%

Fonte: IGE. Contas económicas. Base 2008; IGE. Conta satélite da produción doméstica. Ano 2010
Nota: Datos provisionais
23-07-2013
Compartir: