Matriz de Contabilidade Social


Consumo final por grupo de produtos e tipo de fogar. Base 2010. Ano 2015

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salariosII: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtasIII: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivasIV: Outros fogaresTOTAL
Grupo 01. Alimentos e bebidas non alcohólicas 2.166.266 756.100 2.180.464 253.957 5.356.787
Grupo 02. Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos 619.561 167.415 390.976 91.576 1.269.528
Grupo 03. Artículos de vestir e calzado 855.749 241.948 440.296 77.872 1.615.865
Grupo 04. Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles 2.844.674 929.405 2.874.419 389.910 7.038.408
Grupo 05. Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda 599.012 193.019 541.093 53.940 1.387.064
Grupo 06. Saúde 567.270 185.328 626.012 67.176 1.445.785
Grupo 07. Transportes 1.985.081 582.828 900.668 144.863 3.613.440
Grupo 08. Comunicacións 429.356 118.451 281.898 45.477 875.182
Grupo 09. Ocio, espectáculos e cultura 1.416.971 261.773 669.229 96.403 2.444.375
Grupo 10. Ensino 226.526 98.647 54.226 16.069 395.468
Grupo 11. Hoteis, cafés e restaurantes 3.569.562 990.516 1.293.330 192.290 6.045.698
Grupo 12. Outros bens e servizos 1.225.548 370.697 937.886 148.052 2.682.183
Total 16.505.576 4.896.127 11.190.497 1.577.583 34.169.783

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Consumo dos fogares residentes realizado tanto no territorio económico galego como fóra de Galicia (perspectiva rexional).
O ano 2015 é provisional

15-12-2017
Compartir: