Folgas desenvolvidas segundo as principais características. Ano 2020

Unidade: Número
Variables das folgas=Folgas realizadas
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 26 10 0 1 10
De empresa 24 10 0 1 10
De sector 2 0 0 0 0

Fonte: Consellería de Emprego e Igualdade. Anuario de Estatisticas Sociolaborais
Nota: O total de folgas por provincias non coincide co dato para Galicia porque se inclúen folgas de ámbito autonómico que non se desagregan por provincias. Os datos anuais preséntanse regularizados, é dicir, cóntase unha soa vez o número de folgas, cadros de persoal das empresas e traballadores, co fin de eliminar aquelas folgas que, iniciadas nun mes dado, continuaron nos meses sucesivos.
17-03-2022
Compartir: