Convenios: empresas, traballadores afectados e aumento salarial pactado. Ano 2020

Unidade: Número e Porcentaxe
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total
      Número de convenios 245 68 32 24 107
      Traballadores afectados 182.458 36.843 20.413 24.730 90.799
      Variación salarial 1,58 0,83 2,35 2,17 1,47
Convenios de empresa
      Número de convenios 200 58 21 17 97
      Traballadores afectados 25.542 4.897 1.137 1.270 16.654
      Variación salarial 1,51 1,50 1,93 1,67 1,41
Convenios de ámbito superior á empresa
      Número de convenios 45 10 11 7 10
      Traballadores afectados 156.916 31.946 19.276 23.460 74.145
      Variación salarial 1,59 0,73 2,37 2,20 1,49

Fonte: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estadística de convenios colectivos de trabajo.
Nota: No dato de Galicia inclúense os convenios autonómicos polo que a suma por provincias non coincide co dato galego.
Os convenios se contabilizan atendendo ao ano de inicio dos seus efectos económicos cuxa folla estatística recibiuse antes do 31 de maio do ano seguinte.
Datos provisionais.

25-01-2022
Compartir: