Paro rexistrado por profesións. Xestión SISPE (medias anuais). Ano 2021

Sexo=Total Demandas de emprego pendentes=Demandas de emprego pendentes de parados (paro rexistrado)
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 163.447 65.600 15.995 18.487 63.366
A Directores e xerentes 1.217 571 89 109 448
B Técnicos e profesionais científicos e intelectuais da saúde e do ensino 4.606 1.979 496 497 1.635
C Outros técnicos e profesionais científicos e intelectuais 11.054 5.174 952 955 3.973
D Técnicos; profesionais de apoio 15.490 6.263 1.243 1.369 6.616
E Empregados de oficina que non atenden o público 12.884 5.141 1.137 1.456 5.150
F Empregados de oficina que atenden o público 3.858 1.721 292 338 1.507
G Traballadores dos servizos de restauración e comercio 33.680 13.413 3.409 3.890 12.968
H Traballadores dos servizos de saúde e o coidado de persoas 10.925 4.170 1.270 1.435 4.050
I Traballadores dos servizos de protección e seguranza 1.585 591 249 227 518
J Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro 3.565 1.250 404 451 1.459
K Traballadores cualificados da construción, salvo operadores de máquinas 9.348 3.784 1.048 1.006 3.510
L Traballadores cualificados das industrias manufactureiras, salvo operadores de instalacións e máquinas 9.875 4.003 885 852 4.136
M Operadores de instalacións e maquinaria fixas, e montadores 4.471 2.298 219 563 1.392
N Condutores e operadores de maquinaria móbil 5.383 1.868 727 747 2.040
O Traballadores non cualificados en servizos (salvo transportes) 18.011 7.108 1.907 2.236 6.760
P Peóns da agricultura, pesca, construción, industrias manufactureiras e transportes 17.442 6.239 1.664 2.353 7.186
Q Ocupacións militares 54 27 5 3 19

Fonte: Servicio Público de Empleo Estatal. Extraído de: http://www.sepe.es
Nota: O ámbito xeográfico corresponde co enderezo do demandante. O grupo principal de ocupación recolle a ocupación na que o demandante desexa traballar preferentemente.
08-08-2022
Compartir: