Poboación ocupada por sexo, situación profesional e sector económico (CNAE 2009). Galicia

Unidade: Miles de persoas
Actividade=Total Espazo=Galicia
  2020
  TotalHomesMulleres
Total 1.074,2 569,0 505,3
Empresarios con asalariados 63,4 38,4 25,0
Empresarios sen asalariados 135,9 80,1 55,8
Membro de cooperativa 1,5 0,9 0,7
Axudas familiares 4,5 2,4 2,0
Asalariados 868,6 446,8 421,8
Outra situación 0,4 0,3 0,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-07-2022
Compartir: