Poboación ocupada por sexo, situación profesional e sector económico (CNAE 2009). Galicia

Unidade: Miles de persoas
Situación profesional=Total Espazo=Galicia
  2020
  TotalHomesMulleres
Total 1.074,2 569,0 505,3
Agricultura e pesca 69,1 45,7 23,4
Industria 182,4 131,1 51,2
Construción 75,1 68,6 6,4
Servizos 747,7 323,5 424,2

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-07-2022
Compartir: