Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo e grandes grupos de idade. Galicia. Ano 2020

Unidade: Porcentaxes
Actividade=Taxa de actividade Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 52,2 57,1 47,7
de 16 a 24 anos 25,9 29,3 22,3
de 25 a 54 anos 84,8 88,5 81,2
de 55 e máis anos 23,6 27,4 20,5

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
O día 10 de maio modificáronse os datos por grupos de idade tras detectarse un erro.

28-07-2022
Compartir: