Poboación de 16 e máis anos por sexo e relación coa actividade económica. Ano 2020

Unidade: Miles de persoas
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total
      Total 2.339,0 971,3 288,0 269,7 810,1
      Homes 1.118,3 461,6 139,0 129,3 388,4
      Mulleres 1.220,7 509,7 148,9 140,4 421,6
Activos
      Total 1.220,9 514,4 147,4 127,8 431,3
      Homes 638,5 266,1 76,7 67,2 228,5
      Mulleres 582,4 248,3 70,7 60,6 202,8
Poboación ocupada
      Total 1.074,2 456,6 134,5 112,8 370,4
      Homes 569,0 238,6 71,0 60,0 199,4
      Mulleres 505,3 218,0 63,5 52,8 171,0
Poboación parada
      Total 146,7 57,8 13,0 15,0 61,0
      Homes 69,5 27,5 5,7 7,2 29,1
      Mulleres 77,2 30,3 7,2 7,8 31,9
Inactivos
      Total 1.118,1 456,9 140,5 141,9 378,7
      Homes 479,8 195,5 62,3 62,1 159,9
      Mulleres 638,2 261,4 78,2 79,8 218,8
Poboación contada á parte
      Total __ __ __ __ __
      Homes __ __ __ __ __
      Mulleres __ __ __ __ __

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
( __ ) Non hai observacións na mostra

28-07-2022
Compartir: