Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo. Ano 2020

Unidade: Porcentaxes
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Taxa de actividade
      Total 52,2 53,0 51,2 47,4 53,2
      Homes 57,1 57,6 55,2 52,0 58,8
      Mulleres 47,7 48,7 47,5 43,2 48,1
Taxa de ocupación
      Total 45,9 47,0 46,7 41,8 45,7
      Homes 50,9 51,7 51,1 46,4 51,3
      Mulleres 41,4 42,8 42,6 37,6 40,5
Taxa de paro
      Total 12,0 11,2 8,8 11,7 14,1
      Homes 10,9 10,3 7,5 10,7 12,7
      Mulleres 13,2 12,2 10,2 12,8 15,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
28-07-2022
Compartir: