Fogares por tipoloxía de actividade. Ano 2020

Unidade: Miles de fogares
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 1.103,0 459,2 135,6 135,1 373,1
Fogares con polo menos un activo 739,3 312,9 87,8 79,9 258,7
Todos os activos son ocupados 608,0 261,1 76,0 66,8 204,1
Todos os activos son parados 54,6 21,5 4,4 6,3 22,4
Con ocupados e parados 76,7 30,4 7,4 6,8 32,2
Fogares nos que non hai ningún activo 363,7 146,3 47,8 55,2 114,4

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir de 2021, para que as persoas que residan nunha vivenda formen parte do mesmo fogar deben compartir gastos e orzamento. É dicir, a partir do primeiro trimestre de 2021 nunha mesma vivenda poden residir máis dun fogar.
O número de inactivos no fogar determínase como a diferenza entre o número de habitantes (maiores e menores) menos o número de activos.

28-07-2022
Compartir: