. Ano 2021

Unidade: Persoas
Sexo=Total
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Paro total 163.447 65.600 15.995 18.486 63.366
Agricultura/Pesca 5.777 1.731 802 944 2.299
Industria 18.307 6.903 1.166 2.081 8.157
Construción 11.950 5.232 1.246 1.345 4.127
Servizos 114.923 46.452 11.465 12.502 44.503
Sen emprego anterior 12.490 5.280 1.316 1.615 4.279

Fonte: Consellería de Emprego e Igualdade. Informe do paro rexistrado e información subministrada directamente
Nota: A partir de maio de 2005 os datos non son comparables cos anteriores debido a un cambio metodolóxico. Para máis información consultar a páxina web do Servicio Público de Empleo Estatal (http://www.redtrabaja.es). O dato do ano 2005 é a media dos meses de maio a decembro
O día 20/02/2009 modificáronse datos do ano 2008 tras detectarse erros en algún concello
O 21/01/2010 modificáronse os datos de Xaneiro e Febreiro 2009 para adaptalos a CNAE2009
Desde o ano 2009 (inclusive) os sectores de actividade están clasificados pola CNAE 2009.
A partir do 1 de xaneiro de 2014 incorpóranse datos do concello Oza-Cesuras

05-08-2022
Compartir: