Custo laboral medio por traballador segundo o sector de actividade e as compoñentes do custo. Ano 2021

Unidade: euros
  EspañaGalicia
  TotalIndustriaConstruciónServizosTotalIndustriaConstruciónServizos
Custo laboral bruto 32.906,63 38.541,49 32.755,99 31.914,80 29.854,16 35.108,70 32.373,36 28.428,85
   Soldos e salarios 24.248,78 27.949,16 23.216,51 23.666,90 21.856,41 25.397,50 23.247,30 20.895,01
   Cotizacións obrigatorias 7.711,98 9.254,16 8.718,39 7.359,60 7.185,69 8.475,21 8.515,23 6.759,48
   Cotizacións voluntarias 162,58 287,37 121,83 144,44 101,60 184,61 120,79 81,14
   Prestacións sociais directas 300,64 289,17 175,09 312,51 268,59 268,10 201,60 274,80
   Indemnizacións por despedimento 205,65 395,25 128,19 177,72 215,46 395,55 59,88 187,41
   Gastos en formación profesional 60,51 102,11 56,62 53,70 51,04 84,36 131,24 36,20
   Gastos en transporte 9,46 34,32 17,64 4,56 11,07 19,73 91,07 1,81
   Gastos de carácter social 16,62 27,28 2,67 15,89 15,03 41,84 0,09 10,35
   Outros gastos 190,41 202,67 319,05 179,48 149,27 241,80 6,16 182,65
Subvencións e deducións 195,93 172,35 123,95 205,72 211,31 131,50 87,26 241,27
Custo laboral neto 32.710,70 38.369,14 32.632,04 31.709,08 29.642,85 34.977,20 32.286,10 28.187,58

Fonte: INE. Encuesta anual de coste laboral. Extraído de http://www.ine.es
21-07-2022
Compartir: