Índice de prezos de consumo (IPC) base 2016. Índice xeral e por grupos ECOICOP. Medias anuais. Ano 2021

Unidade: Índices e taxas de variación
  Taxa de variación (%)
  EspañaGalicia
Xeral 3,1 3,5
Alimentación e bebidas non alcohólicas 1,8 2,2
Bebidas alcohólicas e tabaco 0,3 -0,3
Vestido e calzado 1 1
Vivenda 11,1 13,1
Enxoval 0,9 0,9
Medicina 0,7 1,7
Transporte 7,3 7,7
Comunicacións -3 -3
Ocio e cultura 0,2 0,1
Ensino 0,2 1,5
Hoteis, cafés e restaurantes 0,9 1,4
Outros bens e servizos 1 0,8

Fonte: INE. Índice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es
14-01-2022
Compartir: