Importacións e introducións de mercadorías con destino Galicia. Ano 2021

Unidade: Miles de euros
Áreas e países=TOTAL Fluxo=Importacións/Introducións
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
TOTAL 20.171.052,2 7.859.691,9 597.655,3 663.999,9 11.049.705,1
I. ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 2.386.559,8 527.054,9 59.196,3 36.941,6 1.763.367,1
II. PRODUTOS DO REINO VEXETAL 376.127,3 196.693,3 10.325,5 15.301,5 153.807,0
III. GRAXAS E ACEITES ANIMAIS OU VEXETAIS; PRODUTOS DO SEU DESDOBRAMENTO; GRAXAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIXE ANIMAL OU VEXETAL 314.891,6 151.568,1 227,3 134.124,2 28.972,0
IV. PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS E VINAGRE; TABACO E SUCEDÁNEOS DO TABACO ELABORADOS 938.760,3 636.259,6 7.422,5 6.433,1 288.645,2
V. PRODUTOS MINERAIS 2.868.314,6 2.542.163,1 182.013,5 7.627,3 136.510,8
VI. PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDUSTRIAS CONEXAS 599.386,3 174.828,4 55.835,2 14.470,6 354.252,1
VII. MATERIAS PLÁSTICAS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; CAUCHO E MANUFACTURAS DE CAUCHO 514.802,0 147.137,7 51.326,8 46.369,0 269.968,5
VIII. PELES, COIROS, PELETERÍA E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; ARTIGOS DE GUARNICIONERÍA OU DE TALABARTERÍA, ARTIGOS DE VIAXE, BOLSOS DE MAN E CONTINENTES SEMELLANTES; MANUFACTURAS DE TRIPA 90.541,0 17.779,2 710,6 13.966,4 58.084,8
IX. MADEIRA, CARBÓN VEXETAL E MANUFACTURAS DE MADEIRA; CORTIZA E MANUFACTURAS DE CORTIZA; MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA OU DE CESTERÍA 159.907,2 80.896,1 18.654,9 18.620,2 41.736,0
X. PASTAS DE MADEIRA OU DOUTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; REFUGALLO E DESPERDICIOS DE PAPEL OU CARTÓN; PAPEL E AS SÚAS APLICACIÓNS 228.357,8 102.823,4 57.370,3 6.133,1 62.031,0
XI. MATERIAS TÉXTILES E AS SÚAS MANUFACTURAS 1.938.518,7 1.680.045,7 9.424,9 89.537,4 159.510,6
XII. CALZADO; SOMBREIRERÍA, PARAUGAS, ANTUCAS, BASTÓNS, LÁTEGOS, FUSTAS E AS SÚAS PARTES; PLUMAS PREPARADAS E ARTIGOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIAIS; MANUFACTURAS DE CABELO 109.595,1 19.297,0 1.097,3 11.229,2 77.971,7
XIII. MANUFACTURAS DE PEDRA, XESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA OU MATERIAS ANÁLOGAS; PRODUTOS CERÁMICOS; VIDRO E MANUFACTURAS DE VIDRO 90.809,9 31.690,7 4.396,9 17.937,5 36.784,8
XIV. PERLAS FINAS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS OU SEMELLANTES, METAIS PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAIS PRECIOSOS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; XOIERÍA DE FANTASÍA; MOEDAS 19.689,0 11.879,9 119,1 3.455,0 4.234,9
XV. METAIS COMÚNS E MANUFACTURAS DESTES METAIS 1.950.327,8 956.269,2 36.963,5 111.966,1 845.129,1
XVI. MÁQUINAS E APARELLOS, MATERIAL ELÉCTRICO E AS SÚAS PARTES; APARELLOS PARA A GRAVACIÓN OU A REPRODUCIÓN DE SON, APARELLOS PARA A GRAVACIÓN OU A REPRODUCIÓN DE IMAXES E SON EN TELEVISIÓN, E AS PARTES E ACCESORIOS DESTES APARELLOS 1.669.262,1 415.782,3 68.741,1 49.921,3 1.134.817,3
XVII. MATERIAL DE TRANSPORTE 5.491.138,8 72.933,4 19.446,2 37.063,8 5.361.695,4
XVIII. INSTRUMENTOS E APARELLOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA OU CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, DE CONTROL OU DE PRECISIÓN; INSTRUMENTOS E APARELLOS MÉDICO-CIRÚRXICOS; RELOXERÍA; INSTRUMENTOS DE MÚSICA; PARTES E ACCESORIOS DESTES INSTRUMENTOS OU APARELLOS 148.162,2 31.215,2 7.585,5 4.790,0 104.571,5
XIX. ARMAS E MUNICIÓNS, AS SÚAS PARTES E ACCESORIOS 877,2 99,1 5,6 33,1 739,3
XX. MERCADORÍAS E PRODUTOS DIVERSOS 258.755,7 57.134,4 5.408,3 33.867,9 162.345,2
XXI. OBXECTOS DE ARTE, DE COLECCIÓN OU DE ANTIGÜIDADE 970,9 547,6 94,2 172,6 156,6
NON CLASIFICADOS 15.296,8 5.593,5 1.289,9 4.039,2 4.374,2

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros proporcionados pola Agencia Estatal de Administración Tributaria
Nota: Os datos do ano 2021 son provisionais.
A partir do ano 2021 os datos de Reino Unido non inclúen os datos de Irlanda do Norte.
UE27_2020 refírese aos 27 países que compoñen a Unión Europea desde o ano 2020, e dicir exclúense as trocas comerciais con Reino Unido.
Os países que forman parte das agrupacións: OCDE, OPEP e MERCOSUR poden variar no tempo. Para cada ano, recóllense os valores das exportacións e importacións dos países que integran a agrupación nese ano. Por exemplo, en 2010 na OCDE inclúense as trocas comerciais con Chile, mentres que para o ano 2009 non se incluían (ver notas explicativas).

17-03-2022
Compartir: