Comercio exterior e intracomunitario de Galicia. Datos básicos e resumo por áreas xeográficas. Ano 2021

Unidade: Miles de euros e porcentaxe
  TOTALEUROPAAMÉRICAASIAÁFRICAOCEANÍAUE_27_2020Zona Euro
Exportacións
      España 316.609.168,3 230.605.898,0 31.827.454,9 28.334.828,1 18.501.831,7 1.960.870,4 195.545.073,6 174.818.251,4
      Galicia 25.274.527,9 20.378.620,9 1.764.983,8 1.077.325,7 1.489.985,1 330.471,9 17.987.139,6 15.734.704,2
         A Coruña 11.457.596,8 9.095.205,2 727.516,7 392.012,4 875.724,4 282.054,4 8.563.418,4 6.990.048,1
         Lugo 723.156,2 565.664,3 57.723,8 61.798,8 25.081,7 437,7 558.054,2 513.821,7
         Ourense 1.016.460,5 781.578,0 127.782,4 79.311,4 26.084,1 1.444,4 642.664,6 607.576,1
         Pontevedra 12.077.314,3 9.936.173,4 851.960,8 544.203,2 563.094,9 46.535,3 8.223.002,4 7.623.258,4
Importacións
      España 342.787.092,1 202.556.017,0 36.785.392,3 70.726.167,4 27.845.331,4 958.807,8 170.891.019,3 149.221.771,9
      Galicia 20.171.052,2 11.873.467,7 3.297.752,6 2.602.713,6 2.233.614,2 97.410,1 10.474.010,1 9.829.579,1
         A Coruña 7.859.691,9 3.550.207,0 2.176.131,9 1.136.575,1 898.365,3 66.140,6 2.617.035,8 2.329.106,6
         Lugo 597.655,3 352.837,9 30.602,5 34.224,4 178.667,1 359,2 334.796,6 299.636,4
         Ourense 663.999,9 520.918,4 10.794,3 110.971,5 16.269,5 45,2 397.425,4 359.072,5
         Pontevedra 11.049.705,1 7.449.504,3 1.080.223,8 1.320.942,5 1.140.312,2 30.865,1 7.124.752,3 6.841.763,6
Saldo
      España -26.177.923,8 28.049.881,0 -4.957.937,4 -42.391.339,3 -9.343.499,6 1.002.062,6 24.654.054,3 25.596.479,5
      Galicia 5.103.475,6 8.505.153,2 -1.532.768,8 -1.525.387,8 -743.629,1 233.061,7 7.513.129,4 5.905.125,1
         A Coruña 3.597.904,9 5.544.998,2 -1.448.615,2 -744.562,8 -22.640,9 215.913,8 5.946.382,5 4.660.941,5
         Lugo 125.500,9 212.826,4 27.121,3 27.574,4 -153.585,4 78,6 223.257,6 214.185,3
         Ourense 352.460,6 260.659,6 116.988,1 -31.660,1 9.814,6 1.399,2 245.239,3 248.503,6
         Pontevedra 1.027.609,2 2.486.669,1 -228.263,0 -776.739,3 -577.217,3 15.670,2 1.098.250,1 781.494,8
Taxa de cobertura
      España 92,4 113,8 86,5 40,1 66,4 204,5 114,4 117,2
      Galicia 125,3 171,6 53,5 41,4 66,7 339,3 171,7 160,1
         A Coruña 145,8 256,2 33,4 34,5 97,5 426,4 327,2 300,1
         Lugo 121,0 160,3 188,6 180,6 14,0 121,9 166,7 171,5
         Ourense 153,1 150,0 1.183,8 71,5 160,3 3.193,7 161,7 169,2
         Pontevedra 109,3 133,4 78,9 41,2 49,4 150,8 115,4 111,4

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Nota: Nas estatísticas do sector exterior recóllense dentro da UE avituallamento e combustible no marco dos intercambios comunitarios, países non especificados no marco dos intercambios intracomunitarios e países non especificados por razóns militares no marco dos intercambios intracomunitarios.
Saldo= Exportacións-Importacións.
Taxa de cobertura = (Exportacións/Importacións) x 100.
UE27_2020 refírese aos 27 países que compoñen a Unión Europea desde o ano 2020, e dicir exclúense as trocas comerciais con Reino Unido.
Os datos do ano 2021 son provisionais.

17-03-2022
Compartir: