Número de edificios e superficie a construir. Datos mensuais. Galicia

Espazo=Galicia
  Edificios de nova plantaEdificios a rehabilitarEdificios a demolerVivendas a crear en nova plantaVivendas a crear en rehabilitaciónVivendas a demoler
   2019/Marzo 121 123 15 88 39 13
   2019/Abril 143 147 16 185 41 37
   2019/Maio 170 150 13 191 64 31
   2019/Xuño 77 87 8 65 14 11
   2019/Xullo 131 136 16 271 28 46
   2019/Agosto 93 121 12 118 25 18
   2019/Setembro 207 144 15 349 43 22
   2019/Outubro 275 167 25 315 35 33
   2019/Novembro 122 130 9 265 46 27
   2019/Decembro 124 123 14 157 67 19
   2020/Xaneiro 99 121 8 69 84 9
   2020/Febreiro 174 127 13 380 49 29
   2020/Marzo 94 114 7 125 42 7

Fonte: IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios
Nota: Datos definitivos ata o ano 2018. Os datos dende o ano 2019 son datos provisionais do IGE
30-06-2020
Compartir: