Número de edificios e superficie a construir. Datos mensuais. Galicia

Espazo=Galicia
  Edificios de nova plantaEdificios a rehabilitarEdificios a demolerVivendas a crear en nova plantaVivendas a crear en rehabilitaciónVivendas a demoler
   2018/Agosto 126 108 15 94 19 24
   2018/Setembro 160 153 14 105 56 13
   2018/Outubro 251 177 25 349 41 26
   2018/Novembro 131 131 14 234 31 26
   2018/Decembro 115 129 12 183 42 15
   2019/Xaneiro 109 106 10 119 26 11
   2019/Febreiro 98 116 18 73 20 20
   2019/Marzo 121 123 15 88 39 13
   2019/Abril 143 147 16 185 41 37
   2019/Maio 170 150 13 191 64 31
   2019/Xuño 77 87 8 65 14 11
   2019/Xullo 131 136 16 271 28 46
   2019/Agosto 93 121 12 118 25 18

Fonte: IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios
Nota: Datos definitivos ata o ano 2018. Os datos dende o ano 2019 son datos provisionais do IGE
29-11-2019
Compartir: