Número de edificios e superficie a construir. Datos mensuais. Galicia

Espazo=Galicia
  Vivendas a crear en nova plantaVivendas a crear en rehabilitaciónVivendas a demoler
   2017/Agosto 66 27 16
   2017/Setembro 129 24 14
   2017/Outubro 166 15 8
   2017/Novembro 157 23 18
   2017/Decembro 85 61 22
2018 2.238 447 258
   2018/Xaneiro 97 46 16
   2018/Febreiro 112 24 32
   2018/Marzo 227 38 14
   2018/Abril 199 26 13
   2018/Maio 147 49 23
   2018/Xuño 259 39 29
   2018/Xullo 232 36 27
   2018/Agosto 94 19 24
   2018/Setembro 105 56 13
   2018/Outubro 349 41 26
   2018/Novembro 234 31 26
   2018/Decembro 183 42 15
2019 2196 448 288
   2019/Xaneiro 119 26 11
   2019/Febreiro 73 20 20
   2019/Marzo 88 39 13
   2019/Abril 185 41 37
   2019/Maio 191 64 31
   2019/Xuño 65 14 11
   2019/Xullo 271 28 46
   2019/Agosto 118 25 18
   2019/Setembro 349 43 22
   2019/Outubro 315 35 33
   2019/Novembro 265 46 27
   2019/Decembro 157 67 19
2020      
   2020/Xaneiro 69 84 9
   2020/Febreiro 380 49 29
   2020/Marzo 125 42 7

Fonte: IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios
Nota: Datos definitivos ata o ano 2018. Os datos dende o ano 2019 son datos provisionais do IGE
30-06-2020
Compartir: