Indicadores do sector empresarial segundo o tamaño da empresa

Unidade: Miles de euros
Tamaño=Total Espazo=Galicia
  2014
  Nº Observacións Media Segundo cuartil (Q2)
Cifra neta de negocios 39.582 751,26 162,02
Valor engadido 46.337 180,86 44,51
Gastos de persoal 36.673 164,76 59,74
Resultado económico bruto 46.348 48,19 4,11
Total activo 47.740 969,63 189,07

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibéricos" (SABI). IGE. directorio de empresas
Nota: c/p (curto prazo) l/p (longo prazo). Revisáronse os datos do ano 2009 xa que actualmente contamos cun maior número de empresas
29-11-2016
Compartir: