Indicadores do sector empresarial segundo o tamaño da empresa. Ano 2014

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Grandes empresasMediana empresaPequena empresaMicroempresa
Valor engadido
      Media 34.159,00 4.878,63 1.121,55 90,02
      Segundo cuartil (Q2) 14.940,73 3.288,52 762,48 38,00
Gastos de persoal
      Media 12.008,76 2.686,84 731,71 93,60
      Segundo cuartil (Q2) 7.078,99 1.843,48 499,04 52,05
Total activo
      Media 291.298,75 23.648,42 4.780,30 531,83
      Segundo cuartil (Q2) 67.807,23 12.743,72 2.498,71 162,66

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibéricos" (SABI). IGE. directorio de empresas
Nota: c/p (curto prazo) l/p (longo prazo). Revisáronse os datos do ano 2009 xa que actualmente contamos cun maior número de empresas
29-11-2016
Compartir: