Indicadores do sector empresarial segundo o tamaño da empresa. Ano 2014

Unidade: Miles de euros
Medidas=Media Espazo=Galicia
  R01. Valor engadido/Cifra neta de negociosR10. Resultado económico neto/Total activoR22. Fondos propios/total pasivo
Total 0,37 0,13 0,60
Grandes empresas 0,22 0,06 0,39
Mediana empresa 0,25 0,08 0,41
Pequena empresa 0,28 0,08 0,43
Microempresa 0,37 0,14 0,62

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibéricos" (SABI). IGE. directorio de empresas
Nota: c/p (curto prazo) l/p (longo prazo). Revisáronse os datos do ano 2009 xa que actualmente contamos cun maior número de empresas
29-11-2016
Compartir: