Indicadores do sector empresarial por sectores económicos. Ano 2014

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  AgriculturaIndustriaConstruciónServizos
Valor engadido
      Media 231,27 477,55 139,62 145,86
      Segundo cuartil (Q2) 64,23 82,57 28,11 44,32
Gastos de persoal
      Media 193,70 382,87 131,45 136,59
      Segundo cuartil (Q2) 70,28 107,29 53,84 54,94
Total activo
      Media 996,46 2.164,46 903,92 803,72
      Segundo cuartil (Q2) 337,04 285,05 227,00 161,76

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI). IGE. Directorio de empresas
Nota: c/p (curto prazo) l/p (longo prazo). Revisáronse os datos do ano 2009 xa que actualmente contamos cun maior número de empresas
29-11-2016
Compartir: