Indicadores do sector empresarial por sectores económicos. Ano 2014

Unidade: Miles de euros
Medidas=Media Espazo=Galicia
  Cifra neta de negocios R01.Valor engadido/Cifra neta de negociosR10. Resultado económico neto/Total activoR22. Fondos propios/Total pasivo
Agricultura 913,32 0,26 0,13 0,55
Industria 1.954,66 0,37 0,11 0,52
Construción 418,81 0,42 0,12 0,61
Servizos 662,77 0,35 0,14 0,62

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI). IGE. Directorio de empresas
Nota: c/p (curto prazo) l/p (longo prazo). Revisáronse os datos do ano 2009 xa que actualmente contamos cun maior número de empresas
29-11-2016
Compartir: