Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=12 Galicia
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2016 687.214 5.157 27.545 216.421 - 21.179 0 - 957.515
2017 708.998 5.367 27.445 214.563 - 21.320 0 - 977.694
2018 734.647 5.554 27.154 212.808 - 21.268 0 - 1.001.430
2019 755.223 5.753 26.294 210.420 - 21.102 0 - 1.018.792
   2019/Xuño 761.019 5.681 26.404 211.344 - 20.745 0 - 1.025.192
   2019/Xullo 772.640 5.908 26.177 211.420 - 21.337 0 - 1.037.482
   2019/Agosto 772.536 5.994 26.027 211.003 - 21.341 0 - 1.036.900
   2019/Setembro 764.105 7.626 25.883 210.489 - 21.444 0 - 1.029.548
   2019/Outubro 764.052 5.700 25.943 210.070 - 21.685 0 - 1.027.450
   2019/Novembro 761.029 5.379 25.997 209.563 - 21.622 0 - 1.023.590
   2019/Decembro 758.719 5.223 25.932 209.287 - 21.098 0 - 1.020.259
2020/Xaneiro 746.946 5.357 25.790 207.953 - 20.461 0 - 1.006.506
2020/Febreiro 752.244 5.486 25.815 208.095 - 20.713 0 - 1.012.354
2020/Marzo 742.654 5.472 25.760 208.040 - 20.698 0 - 1.002.624
2020/Abril 717.807 5.372 25.136 206.411 - 20.044 0 - 974.770
2020/Maio 719.434 5.509 24.820 206.533 - 20.078 0 - 976.374
2020/Xuño 728.455 5.797 24.885 207.379 - 20.126 0 - 986.642

Fonte: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

03-07-2020
Compartir: