Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=A Coruña
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2016 303.061 1.736 11.742 87.502 - 5.983 0 - 410.023
2017 312.744 1.805 11.721 86.736 - 6.017 0 - 419.022
2018 322.318 1.906 11.623 86.205 - 6.008 0 - 428.059
2019 331.577 2.004 11.302 85.509 - 5.923 0 - 436.315
   2019/Xuño 333.709 1.995 11.343 85.877 - 5.609 0 - 438.533
   2019/Xullo 337.287 2.086 11.251 85.860 - 5.761 0 - 442.245
   2019/Agosto 337.065 2.222 11.187 85.663 - 5.753 0 - 441.890
   2019/Setembro 333.674 2.214 11.116 85.506 - 6.007 0 - 438.517
   2019/Outubro 334.927 1.995 11.152 85.445 - 6.337 0 - 439.856
   2019/Novembro 334.553 1.955 11.181 85.256 - 6.300 0 - 439.244
   2019/Decembro 333.286 1.943 11.184 85.155 - 6.030 0 - 437.599
2020/Xaneiro 328.703 1.943 11.142 84.573 - 5.672 0 - 432.032
2020/Febreiro 331.154 1.972 11.157 84.556 - 5.907 0 - 434.745
2020/Marzo 327.265 2.000 11.140 84.483 - 5.953 0 - 430.841
2020/Abril 316.289 1.973 10.877 83.857 - 5.640 0 - 418.637
2020/Maio 315.943 1.997 10.740 83.877 - 5.617 0 - 418.175
2020/Xuño 318.354 2.026 10.787 84.164 - 5.619 0 - 420.950

Fonte: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

03-07-2020
Compartir: