Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=Lugo
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2015 73.426 1.744 3.619 36.455 - 1.514 0 - 116.758
2016 75.348 1.891 3.625 36.030 - 1.555 0 - 118.448
2017 77.389 1.915 3.580 35.474 - 1.580 0 - 119.938
2018 80.007 1.896 3.510 34.916 - 1.546 0 - 121.875
   2018/Outubro 81.409 1.963 3.464 34.630 - 1.551 0 - 123.016
   2018/Novembro 80.694 1.897 3.462 34.534 - 1.546 0 - 122.133
   2018/Decembro 80.648 1.820 3.454 34.455 - 1.521 0 - 121.898
2019/Xaneiro 79.564 1.810 3.428 34.257 - 1.517 0 - 120.576
2019/Febreiro 79.746 1.856 3.435 34.178 - 1.481 0 - 120.696
2019/Marzo 80.553 1.874 3.439 34.123 - 1.508 0 - 121.496
2019/Abril 81.369 1.861 3.425 34.167 - 1.580 0 - 122.402
2019/Maio 82.225 1.885 3.421 34.177 - 1.534 0 - 123.242
2019/Xuño 83.037 1.922 3.387 34.173 - 1.499 0 - 124.019
2019/Xullo 84.695 2.075 3.342 34.108 - 1.531 0 - 125.749
2019/Agosto 85.109 2.079 3.334 34.079 - 1.570 0 - 126.172
2019/Setembro 83.634 2.087 3.310 33.962 - 1.549 0 - 124.543
2019/Outubro 83.491 1.923 3.296 33.878 - 1.536 0 - 124.123

Fonte: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

05-11-2019
Compartir: