Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=Ourense
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2016 70.647 345 3.360 25.523 - 0 0 - 99.875
2017 72.120 354 3.329 25.217 - 0 0 - 101.019
2018 74.272 402 3.245 24.628 - 0 0 - 102.547
2019 75.640 445 3.096 23.791 - 0 0 - 102.971
   2019/Febreiro 73.685 389 3.153 23.904 - 0 0 - 101.132
   2019/Marzo 74.180 398 3.133 23.892 - 0 0 - 101.602
   2019/Abril 74.357 379 3.123 23.894 - 0 0 - 101.754
   2019/Maio 75.186 428 3.114 23.853 - 0 0 - 102.581
   2019/Xuño 75.895 443 3.105 23.882 - 0 0 - 103.326
   2019/Xullo 76.994 436 3.090 23.842 - 0 0 - 104.362
   2019/Agosto 77.428 416 3.062 23.749 - 0 0 - 104.656
   2019/Setembro 76.926 908 3.055 23.679 - 0 0 - 104.568
   2019/Outubro 76.775 500 3.052 23.655 - 0 0 - 103.983
   2019/Novembro 76.404 336 3.058 23.607 - 0 0 - 103.406
   2019/Decembro 76.333 333 3.040 23.560 - 0 0 - 103.265
2020/Xaneiro 75.063 373 3.022 23.403 - 0 0 - 101.860
2020/Febreiro 75.341 397 3.023 23.457 - 0 0 - 102.218

Fonte: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

03-03-2020
Compartir: