Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=Pontevedra
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2016 238.158 1.184 8.818 67.366 - 13.641 0 - 329.169
2017 246.745 1.293 8.815 67.137 - 13.723 0 - 337.714
2018 258.050 1.350 8.776 67.059 - 13.714 0 - 348.949
2019 265.647 1.395 8.529 67.075 - 13.649 0 - 356.296
   2019/Marzo 259.333 1.354 8.629 66.786 - 13.502 0 - 349.604
   2019/Abril 261.855 1.281 8.609 66.957 - 13.518 0 - 352.220
   2019/Maio 264.875 1.284 8.591 67.128 - 13.421 0 - 355.299
   2019/Xuño 268.378 1.320 8.568 67.412 - 13.637 0 - 359.315
   2019/Xullo 273.664 1.312 8.494 67.610 - 14.046 0 - 365.126
   2019/Agosto 272.934 1.276 8.443 67.512 - 14.017 0 - 364.182
   2019/Setembro 269.871 2.417 8.402 67.341 - 13.888 0 - 361.919
   2019/Outubro 268.858 1.282 8.443 67.093 - 13.813 0 - 359.488
   2019/Novembro 267.701 1.307 8.464 66.967 - 13.773 0 - 358.211
   2019/Decembro 266.930 1.255 8.419 66.927 - 13.574 0 - 357.104
2020/Xaneiro 262.274 1.325 8.355 66.499 - 13.301 0 - 351.754
2020/Febreiro 264.409 1.362 8.368 66.589 - 13.349 0 - 354.077
2020/Marzo 260.214 1.320 8.361 66.596 - 13.234 0 - 349.725

Fonte: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

02-04-2020
Compartir: