Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Galicia
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2016 953.775 683.761 5.097 27.461 0 216.421 21.035
2017 973.812 705.485 5.355 27.347 0 214.455 21.171
2018 997.776 731.516 5.534 27.036 0 212.557 21.132
2019 1.015.254 752.337 5.632 26.176 0 210.143 20.967
   2019/Febreiro 996.561 733.987 5.529 26.569 0 209.607 20.869
   2019/Marzo 1.006.613 743.217 5.514 26.595 0 210.379 20.908
   2019/Abril 1.009.303 746.296 5.396 26.453 0 210.430 20.728
   2019/Maio 1.014.881 752.145 5.588 26.356 0 210.605 20.187
   2019/Xuño 1.025.425 761.015 5.801 26.308 0 211.494 20.807
   2019/Xullo 1.034.102 769.747 5.921 25.983 0 211.038 21.413
   2019/Agosto 1.034.157 770.152 6.140 25.917 0 210.844 21.104
   2019/Setembro 1.021.576 757.851 6.549 25.740 0 209.873 21.563
   2019/Outubro 1.016.712 754.820 5.345 25.809 0 209.308 21.430
   2019/Novembro 1.025.177 762.976 5.173 25.959 0 209.525 21.544
   2019/Decembro 1.007.732 746.969 5.215 25.877 0 209.113 20.558
2020/Xaneiro 1.003.591 744.747 5.396 25.655 0 207.471 20.322
2020/Febreiro 1.012.422 752.248 5.492 25.794 0 208.297 20.591

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

13-03-2020
Compartir: