Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=A Coruña
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2016 408.398 301.551 1.724 11.708 0 87.485 5.931
2017 417.322 311.182 1.793 11.676 0 86.681 5.991
2018 426.545 320.979 1.892 11.574 0 86.111 5.989
2019 434.794 330.252 1.995 11.254 0 85.406 5.887
   2019/Febreiro 428.293 323.701 1.920 11.420 0 85.193 6.059
   2019/Marzo 432.606 327.823 1.935 11.424 0 85.545 5.879
   2019/Abril 433.757 329.221 1.929 11.355 0 85.566 5.686
   2019/Maio 435.095 330.691 1.938 11.334 0 85.601 5.531
   2019/Xuño 437.964 333.053 2.056 11.300 0 85.925 5.630
   2019/Xullo 439.969 335.264 2.082 11.166 0 85.692 5.765
   2019/Agosto 440.325 335.591 2.336 11.126 0 85.583 5.689
   2019/Setembro 436.134 331.509 2.017 11.072 0 85.286 6.250
   2019/Outubro 436.331 331.804 1.942 11.099 0 85.183 6.303
   2019/Novembro 440.075 335.485 1.955 11.188 0 85.219 6.228
   2019/Decembro 432.026 328.014 1.934 11.164 0 85.066 5.848
2020/Xaneiro 430.712 327.644 1.933 11.090 0 84.343 5.702
2020/Febreiro 434.999 331.360 1.990 11.150 0 84.600 5.899

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

13-03-2020
Compartir: