Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=A Coruña
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2015 401.095 293.950 1.650 11.671 0 87.948 5.876
2016 408.398 301.551 1.724 11.708 0 87.485 5.931
2017 417.322 311.182 1.793 11.676 0 86.681 5.991
2018 426.545 320.979 1.892 11.574 0 86.111 5.989
   2018/Agosto 427.799 322.530 2.042 11.443 0 86.089 5.695
   2018/Setembro 432.778 326.836 1.980 11.497 0 86.179 6.286
   2018/Outubro 431.001 325.266 1.883 11.463 0 85.991 6.398
   2018/Novembro 431.608 326.183 1.864 11.498 0 85.727 6.336
   2018/Decembro 427.119 322.053 1.837 11.495 0 85.745 5.989
2019/Xaneiro 424.947 320.869 1.891 11.406 0 85.009 5.772
2019/Febreiro 428.293 323.701 1.920 11.420 0 85.193 6.059
2019/Marzo 432.606 327.823 1.935 11.424 0 85.545 5.879
2019/Abril 433.757 329.221 1.929 11.355 0 85.566 5.686
2019/Maio 435.095 330.691 1.938 11.334 0 85.601 5.531
2019/Xuño 437.964 333.053 2.056 11.300 0 85.925 5.630
2019/Xullo 439.969 335.264 2.082 11.166 0 85.692 5.765
2019/Agosto 440.325 335.591 2.336 11.126 0 85.583 5.689

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

13-09-2019
Compartir: