Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Ourense
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2016 99.626 70.421 344 3.345 0 25.516 0
2017 100.714 71.830 368 3.318 0 25.198 0
2018 102.198 73.980 413 3.227 0 24.578 0
2019 102.675 75.414 432 3.077 0 23.751 0
   2019/Febreiro 101.051 73.676 399 3.128 0 23.848 0
   2019/Marzo 101.444 74.030 394 3.127 0 23.893 0
   2019/Abril 101.545 74.218 377 3.115 0 23.835 0
   2019/Maio 102.335 74.991 448 3.074 0 23.822 0
   2019/Xuño 103.333 75.882 451 3.100 0 23.900 0
   2019/Xullo 104.333 77.069 421 3.067 0 23.776 0
   2019/Agosto 104.402 77.197 429 3.050 0 23.726 0
   2019/Setembro 103.957 76.416 911 3.022 0 23.608 0
   2019/Outubro 102.973 76.012 342 3.028 0 23.591 0
   2019/Novembro 103.583 76.607 322 3.049 0 23.605 0
   2019/Decembro 102.535 75.633 343 3.029 0 23.530 0
2020/Xaneiro 101.492 74.764 378 3.003 0 23.347 0
2020/Febreiro 102.172 75.254 398 3.022 0 23.498 0

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

13-03-2020
Compartir: