Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Pontevedra
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2016 327.643 236.761 1.142 8.790 0 67.394 13.557
2017 336.158 245.350 1.294 8.785 0 67.118 13.611
2018 347.509 256.820 1.342 8.739 0 67.000 13.608
2019 354.983 264.618 1.312 8.492 0 66.998 13.563
   2019/Febreiro 346.605 256.815 1.356 8.596 0 66.491 13.347
   2019/Marzo 350.863 260.612 1.318 8.613 0 66.820 13.500
   2019/Abril 351.756 261.599 1.244 8.566 0 66.872 13.475
   2019/Maio 354.649 264.534 1.306 8.551 0 67.069 13.189
   2019/Xuño 360.024 268.975 1.318 8.534 0 67.520 13.677
   2019/Xullo 364.248 272.940 1.303 8.429 0 67.502 14.074
   2019/Agosto 363.847 272.750 1.322 8.421 0 67.494 13.860
   2019/Setembro 357.590 266.800 1.574 8.355 0 67.088 13.773
   2019/Outubro 355.009 264.982 1.222 8.412 0 66.800 13.593
   2019/Novembro 358.819 268.385 1.210 8.435 0 67.012 13.777
   2019/Decembro 351.367 261.552 1.237 8.394 0 66.902 13.282
2020/Xaneiro 350.880 261.718 1.336 8.315 0 66.369 13.142
2020/Febreiro 354.022 264.380 1.354 8.362 0 66.682 13.244

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

13-03-2020
Compartir: