Enquisa estrutural a fogares. Módulo de dependencia. Personas coidadoras. Principais resultados

Unidade: Incidencia e porcentaxe
Espazo=Galicia
  200720112017
Coidadores de persoas con dependencia (Incidencia) 4,50 4,36 5,39
   Incidencia por sexo      
      Home 2,59 2,80 4,15
      Muller 6,28 5,80 6,55
   Incidencia por idade      
      Menos de 45 anos 2,28 2,04 2,14
      De 45 a 64 anos 8,71 7,97 9,44
      De 65 ou máis anos 4,87 5,25 6,79
   Distribución por número de horas que lles dedican ao coidado      
      Menos de 15 horas semanais 26,86 25,00 25,59
      De 15 a 29 horas semanais 17,66 20,89 21,76
      De 30 a 69 horas semanais 20,84 27,81 27,08
      De 70 a 89 horas semanais 16,80 13,58 14,86
      90 ou máis horas semanais 17,83 12,72 10,70
   Distribución segundo coiden persoas con dependencia do seu fogar ou non      
      Ningunha 27,27 27,56 20,53
      Unha 67,71 68,76 72,69
      Dúas ou máis 5,01 3,68 6,78
   Actividades ou relacións que os coidadores tiveron que suprimir ou reducir para poder coidar persoas con dependencia      
      Actividades de ocio ou relacións sociais 80,86 77,62 72,49
      Vida familiar 52,34 61,61 55,83
      Traballo doméstico 48,69 52,82 38,27
      Traballo remunerado ou estudos 22,20 30,50 25,77

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: A incidencia calcúlase, para Galicia, como a porcentaxe de persoas coidadoras sobre o conxunto de persoas de Galicia.
27-04-2018
Compartir: