Sociedades mercantís constituídas segundo provincia e forma xurídica

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  2020/Xaneiro2020/Febreiro2020/Marzo2020/Abril2020/Maio2020/Xuño
  NúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapital
Sociedades Mercantís (Total) 326 30.424.551 388 22.806.464 344 16.875.272 96 22.637.937 109 11.086.364 241 10.886.090
Sociedades Anónimas (SA) 0 0 1 60.000 2 120.000 0 0 1 60.000 1 60.000
Sociedades Limitadas (SL) 325 30.404.551 382 22.715.464 337 16.720.772 95 22.634.937 105 11.005.364 237 10.819.990
Outras sociedades 1 20.000 5 31.000 5 34.500 1 3.000 3 21.000 3 6.100

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
03-07-2020
Compartir: