Distribución dos socios fundadores segundo sexo e forma xurídica da sociedade mercantil

Unidade: Persoas
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Espazo=Galicia
  2020/Xaneiro2020/Febreiro2020/Marzo2020/Abril2020/Maio2020/Xuño2020/Xullo
Homes 321 362 303 109 96 241 292
Mulleres 114 123 90 28 39 60 89
Total 435 485 393 137 135 301 381
% Homes 73,8 74,6 77,1 79,6 71,1 80,1 76,6
% Mulleres 26,2 25,4 22,9 20,4 28,9 19,9 23,4

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
05-08-2020
Compartir: