Sociedades mercantís con escisións, fusións e concurso de acredores

Unidade: Número
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Espazo=Galicia
  Realizan escisiónFusionadasSituación concursal
2019 13 60 256
   2019/Xullo 1 4 15
   2019/Agosto 0 2 20
   2019/Setembro 1 2 13
   2019/Outubro 2 5 28
   2019/Novembro 1 8 25
   2019/Decembro 0 5 19
2020/Xaneiro 5 7 13
2020/Febreiro 2 3 25
2020/Marzo 1 8 20
2020/Abril 0 0 4
2020/Maio 2 0 1
2020/Xuño 0 0 9

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
03-07-2020
Compartir: