Sociedades mercantís con escisións, fusións e concurso de acredores

Unidade: Número
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Espazo=Galicia
  Realizan escisiónFusionadasSituación concursal
2018 16 50 200
   2018/Decembro 2 3 15
2019/Xaneiro 2 14 18
2019/Febreiro 3 5 32
2019/Marzo 1 2 25
2019/Abril 1 8 20
2019/Maio 0 2 29
2019/Xuño 1 3 8
2019/Xullo 1 4 15
2019/Agosto 0 2 20
2019/Setembro 1 2 13
2019/Outubro 2 5 28
2019/Novembro 1 8 25

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
05-12-2019
Compartir: