Índices de valor unitario encadeados por áreas xeográficas. Referencia 2010

Fluxo=EXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS Destino económico=IVU TOTAL Espazo=Galicia
  2019/Abril2020/Abril
UEM 108,99 103,94
UE 108,68 103,14
OCDE 109,02 101,31
Resto do Mundo 98,82 95,09

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2019 son provisionais
31-07-2020
Compartir: