Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Fluxo=IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNS Espazo=Galicia
  2019/Abril2020/Abril
BENS DE CONSUMO 108,12 112,00
BENS INTERMEDIOS 114,13 107,44
BENS DE CAPITAL 85,03 93,73
NON ENERXÉTICO 102,90 106,47
IVU TOTAL 111,46 108,33

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2019 son provisionais
31-07-2020
Compartir: