Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Fluxo=EXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS Espazo=Galicia
  2019/Abril2020/Abril
BENS DE CONSUMO 106,28 101,42
BENS INTERMEDIOS 106,27 97,18
BENS DE CAPITAL 115,36 98,33
NON ENERXÉTICO 105,10 102,75
IVU TOTAL 107,97 100,87

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2019 son provisionais
31-07-2020
Compartir: