Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Por destino económico=IVU TOTAL Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
   2017/Xullo 109,46 105,89
   2017/Agosto 109,26 108,23
   2017/Setembro 112,28 110,70
   2017/Outubro 111,55 112,32
   2017/Novembro 113,74 108,93
   2017/Decembro 118,72 109,80
   2018/Xaneiro 112,73 106,71
   2018/Febreiro 113,84 106,20
   2018/Marzo 118,10 104,34
   2018/Abril 111,96 102,90
   2018/Maio 113,63 105,16
   2018/Xuño 115,48 105,97
   2018/Xullo 115,85 105,88
   2018/Agosto 115,28 109,34
   2018/Setembro 115,32 112,41
   2018/Outubro 114,62 116,32
   2018/Novembro 118,16 116,53
   2018/Decembro 119,83 113,84
2019 - -
   2019/Xaneiro 113,28 111,14
   2019/Febreiro 116,62 112,45
   2019/Marzo 115,42 109,74
   2019/Abril 111,69 108,19
   2019/Maio 113,21 109,34
   2019/Xuño 111,96 107,66
   2019/Xullo 111,82 109,78

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2018 son provisionais
(-) Non procede

30-09-2019
Compartir: