Persoas segundo a frecuencia de uso do cinto de seguridade nos turismos. Ano 2013

Medidas=Porcentaxe
  SempreCase sempreÁs veces ou nuncaTotal
Galicia 96,27 3,04 0,69 100,00
   A Coruña 95,78 3,44 0,79 100,00
   Lugo 94,78 4,64 0,57 100,00
   Ourense 95,90 3,06 1,05 100,00
   Pontevedra 97,53 1,98 0,49 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos. Non se inclúe a poboación que na actualidade non viaxa en turismos, está exento de usar o cinto de seguridade...
18-07-2014
Compartir: