Persoas segundo a frecuencia de uso dos pasos de peóns. Grandes concellos. Ano 2013

Medidas=Porcentaxe
  SempreCase sempreÁs veces ou nuncaTotal
Concello de Ferrol 48,39 36,72 14,89 100,00
Concello de Coruña 48,76 38,92 12,33 100,00
Concello de Santiago de Compostela 34,46 55,37 10,18 100,00
Concello de Lugo 40,40 41,65 17,95 100,00
Concello de Ourense 44,15 41,23 14,62 100,00
Concello de Pontevedra 43,42 41,74 14,84 100,00
Concello de Vigo 51,46 38,80 9,74 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos. Non se inclúe a poboación que na actualidade non vai por rúas ou estradas con pasos de peóns.
18-07-2014
Compartir: