Persoas que saben falar en galego. Grandes concellos

Variables en filas:  Sabe falar galego, Ámbito xeográfico
Variables en columnas:  Medidas, Tempo

  Número
  2008 2013 2018 
Moito
      Concello de Ferrol 23.349 25.224 21.229
      Concello da Coruña 121.583 121.223 106.888
      Concello de Santiago de Compostela 60.270 59.018 64.492
      Concello de Lugo 48.225 56.090 44.872
      Concello de Ourense 42.321 52.983 47.940
      Concello de Pontevedra 28.882 27.542 38.750
      Concello de Vigo 81.440 108.191 109.174
Bastante
      Concello de Ferrol 31.255 19.214 24.163
      Concello da Coruña 68.830 60.372 67.783
      Concello de Santiago de Compostela 20.641 20.545 17.919
      Concello de Lugo 28.487 23.053 32.726
      Concello de Ourense 40.669 31.037 32.869
      Concello de Pontevedra 31.164 31.118 21.436
      Concello de Vigo 125.245 89.591 107.550
Pouco
      Concello de Ferrol 12.363 17.684 14.748
      Concello da Coruña 30.310 36.008 44.532
      Concello de Santiago de Compostela 5.155 7.484 8.598
      Concello de Lugo 6.956 7.913 9.888
      Concello de Ourense 9.834 10.785 13.722
      Concello de Pontevedra 8.914 14.185 14.963
      Concello de Vigo 50.062 55.881 42.758
Nada
      Concello de Ferrol 3.184 4.124 3.279
      Concello da Coruña 11.166 9.543 11.011
      Concello de Santiago de Compostela 1.382 1.926 1.245
      Concello de Lugo 4.072 2.618 4.563
      Concello de Ourense 4.646 2.879 4.300
      Concello de Pontevedra 3.775 3.365 2.737
      Concello de Vigo 18.869 18.413 12.911
Total
      Concello de Ferrol 70.151 66.247 63.419
      Concello da Coruña 231.889 227.146 230.214
      Concello de Santiago de Compostela 87.449 88.973 92.254
      Concello de Lugo 87.740 89.674 92.049
      Concello de Ourense 97.469 97.684 98.831
      Concello de Pontevedra 72.734 76.209 77.885
      Concello de Vigo 275.616 272.076 272.393

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma por enfermidade ou discapacidade.


(27-09-2019)
Compartir: